وبلاگ مایکروسافت
نقد و بررسی بازی و نرم افزار
مرور برچسب

دريافت اطلاعات آب و هوا در برنامه تلگرام

دریافت اطلاعات آب و هوا در برنامه تلگرام

تا به حال شده بخواهید به مکانی سفر کرده و نیاز ضروری به دیدن وضعیت آب و هوای آن منطقه داشته باشید؟ امروزه آن قدر گجت ها و پلتفرم های دیجیتال به بلوغ رسیده اند که پیش بینی وضعیت آب و هوا تنها یکی از ویژگی های کوچک آن ها به شمار می رود. اما…